Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ ký hợp đồng bảo vệ rừng đặc dụng với 33 thôn

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (Na Rì) đã tích cực thực hiện Quyết định 24/2012/QĐ-TTg của Chính phủ về phát triển rừng đặc dụng.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ ký hợp đồng bảo vệ rừng đặc dụng với 33 thôn ảnh 1
Cán bộ Kiểm lâm Khu BTTN Kim Hỷ họp bàn với người dân vùng đệm để thống nhất hạng mục đầu tư.

Theo đó, đơn vị đã thực hiện ký hợp đồng bảo vệ rừng đặc dụng năm 2022 với 33 cộng đồng thôn. Đôn đốc, hướng dẫn 41 thôn vùng đệm triển khai gói hỗ trợ 40 triệu đồng/thôn/năm, đến nay đã thực hiện xong 16/41 thôn. Trong đó, cấp 264 đèn năng lượng mặt trời cho 08 thôn; hỗ trợ 785kg giống ngô, lúa cho 03 thôn; hỗ trợ 3.333 con gà, 64 lợn giống cho 04 thôn.

Hỗ trợ 01 thôn làm đường bê tông với chiều dài là 176,5m; 01 thôn làm cầu và 01 thôn làm kè nhà họp thôn. Ngoài ra, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ không thực hiện hỗ trợ 04 thôn do vi phạm cam kết bảo vệ rừng./.

Phan Quý

Xem thêm