Không cần nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi làm thủ tục thuế

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện Công văn số 918/TCT - VP, ngày 24/3/2023 của Tổng Cục Thuế về tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn đang triển khai áp dụng và đẩy mạnh tuyên truyền đến người nộp thuế.
Không cần nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi làm thủ tục thuế ảnh 1

Ngành Thuế tỉnh đang tập trung hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định.

Theo đó, Công văn số 918/TCT-VP yêu cầu thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế trên địa bàn đúng quy định của Luật Quản lý Thuế, quy trình của ngành, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Các thủ tục hành chính thuế có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở quốc gia về dân cư theo quy định...

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung đến người nộp thuế biết việc không yêu cầu cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định./.

Xem thêm