Khối Văn hóa- Xã hội: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 29/12, Khối thi đua Văn hóa- Xã hội do Ban Dân tộc tỉnh là trưởng khối chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Khối Văn hóa- Xã hội: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ảnh 1

Trào Cờ luân lưu cho Trưởng khối thi đua năm 2023 là Sở Giáo dục và Đào tạo


Khối thi đua Văn hóa- Xã hội tỉnh gồm 10 đơn vị, năm 2022 khối đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt nội dung các phong trào thi đua; xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền kịp thời đến mỗi cán bộ, công chức nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng, gắn thi đua với nhiệm vụ chuyên môn.

Tại hội nghị, một số hạn chế đã được chỉ ra, đó là việc tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của một số đơn vị chưa thường xuyên; việc phát hiện, đề xuất biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu chưa nhiều.

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số chỉ tiêu, giải pháp của khối đề ra.

Hội nghị đã bình xét, suy tôn danh hiệu thi đua và đề nghị UBND tỉnh trao Bằng khen cho Ban Dân tộc tỉnh, trưởng khối thi đua năm 2022 là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc. Đồng thời tiến hành trao Cờ luân lưu và chức danh Trưởng khối, Phó khối năm 2023 lần lượt là các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ./.

Xem thêm