Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 27/12, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội (VHXH) tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Khối thi đua VHXH gồm 10 đơn vị, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Dân tộc; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế; Đài Phát thanh và Truyền hình; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Trường Cao đẳng Bắc Kạn. Năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị Trưởng khối, Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị Phó khối.

Trong năm, các đơn vị trong Khối thi đua VHXH tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do tỉnh phát động. Tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, liên tục gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động do tỉnh, ngành phát động tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.

Năm 2024, Khối thi đua VHXH tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng, bồi dưỡng nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Phát động, hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà các đơn vị trong Khối thi đua VHXH tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Trên cơ sở chỉ ra một số mặt hạn chế còn tồn tại, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị năm 2024, các sở, ngành trong khối xây dựng kế hoạch thi đua ngay từ đầu năm. Sau khi kết thúc các đợt thi đua chuyên đề cần tổ chức đánh giá, khen thưởng để nhân rộng điển hình tiên tiến. Rà soát lại các tiêu chí thi đua cho tập thể, cá nhân nhằm khen thưởng kịp thời. Bên cạnh đó, tổ chức tốt phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện tốt các phong trào thi đua thường xuyên, các chương trình mục tiêu quốc gia. Nghiên cứu triển khai các phong trào thi đua chuyên đề như thi đua trong cải cách hành chính, chuyển đổi số…

Hội nghị bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua, trong đó Ban Dân tộc được suy tôn nhận Cờ thi đua; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được suy tôn nhận Bằng khen của UBND tỉnh.../.

Xem thêm