Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 05/7, Hội Nông dân tỉnh (đơn vị Trưởng khối năm 2023) tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Các đại biểu dự hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể.
Các đại biểu dự hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể.

6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của Khối thi đua đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng và cấp trên, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm để có giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, quy chế hoạt động của khối phù hợp với thực tiễn của các đơn vị.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với thực hiện các phong trào, cuộc vận động riêng của từng ngành, gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh… góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và nội dung đổi mới về công tác thi đua - khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong khối. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua…

Dịp này, Hội nghị cũng thống nhất tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao trong khối thi đua, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối được giao lưu học hỏi và rèn luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”./.

Xem thêm