Khối thi đua MTTQ các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 28/11, tại huyện Ngân Sơn, Khối thi đua MTTQ các huyện, thành phố tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Hội nghị thống nhất đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Hội nghị thống nhất đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023 (đến cuối tháng 11/2023), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền cùng cấp và sự hướng dẫn trực tiếp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, MTTQ các huyện, thành phố trong khối thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình phối hợp thống nhất đã đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp Nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục triển khai sâu rộng và mang lại kết quả tích cực. Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai đồng bộ; công tác phối hợp tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh tới các cơ quan Nhà nước ở địa phương được thực hiện khá tốt, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân. Công tác lãnh đạo, triển khai việc tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được quan tâm thực hiện tốt.

Cụ thể, MTTQ các huyện, thành phố trong khối thi đua xây dựng hướng dẫn tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; 100% khu dân cư đều tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" với nhiều hoạt động phong phú, tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua bình xét, toàn tỉnh có hơn 91% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", hơn 93% khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa".

MTTQ các huyện, thành phố phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh hoàn thiện hồ sơ xây dựng 193 nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ nghèo trị giá hơn 9,1 tỷ đồng (100 nhà từ nguồn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển hỗ trợ, 93 nhà từ nguồn Quỹ vì người nghèo Trung ương và Quỹ vì người nghèo tỉnh hỗ trợ)...

Hội nghị thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, gồm: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.../.

Xem thêm