Khối thi đua các Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Chiều 27/7, tại hội trường Viettel Bắc Kạn, Khối thi đua các Doanh nghiệp Trung ương tại tỉnh Bắc Kạn tổ chức Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Theo đại diện Viettel Bắc Kạn- đơn vị Trưởng Khối thi đua, 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong khối cơ bản hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo kế hoạch và có tăng trưởng tốt so với cùng kỳ 2021. Năng suất và chất lượng lao động ngày được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của CNVC-LĐ được cải thiện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất.

Các đơn vị thuộc Khối tổ chức phát động thi đua cao điểm theo tháng/quý, tiêu biểu như: Viễn thông Bắc Kạn với phong trào “Thi đua Tháng Công nhân”, “Sáng tạo VNPT”, “Nụ cười VNPT”; Mobifone phát động phong trào thi đua “Ngôi sao bán hàng”; Viettel Bắc Kạn thi đua cao điểm quý 1 “Xuất sắc, sáng tạo, hiệu quả, an toàn”, thi đua cao điểm 45 ngày đêm “Đồng hành, sáng tạo, đột phá, thành công”... Qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, động viên CNVC-LĐ năng động, sáng tạo, phát huy nhiều sáng kiến và giải pháp tập trung vào các khâu then chốt trong sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện tốt việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, sản xuất, kinh doanh dịch vụ có hiệu quả, bền vững, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động; đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong sản xuất sản phẩm hàng hóa, dịch vụ...; đẩy mạnh việc đổi mới, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo chủ trương chung của từng ngành và từng đơn vị. Đồng thời tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ đóng góp các quỹ trên địa bàn tỉnh...

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục tập trung điều hành quyết liệt, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2022 của từng đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, hoàn thành chuyển đổi số theo từng mục tiêu phù hợp với từng giai đoạn. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi cho lao động. Thực hiện kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ. Quan tâm đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng năng suất lao động. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua…

Anh Thúy

Xem thêm