Khối Thi đua các doanh nghiệp Trung ương tại tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Chiều 19/7, tại hội trường Viễn thông Bắc Kạn, Khối Thi đua các doanh nghiệp Trung ương tại tỉnh tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Chiều 19/7, tại hội trường Viễn thông Bắc Kạn, Khối Thi đua các doanh nghiệp Trung ương tại tỉnh tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Khối Thi đua các doanh nghiệp Trung ương tại tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 ảnh 1

Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo Viễn thông Bắc Kạn - Trưởng Khối Thi đua, mặc dù còn gặp khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong khối thi đua luôn chủ động, sáng tạo đề ra những giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, nên đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Các đơn vị trong khối thực hiện nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, kịp thời, góp một phần không nhỏ vào hoạt động phát triển kinh tế của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, về doanh thu có nhiều đơn vị đạt trên 50% kế hoạch như Bưu điện tỉnh đạt 50,59% kế hoạch năm, tăng trưởng 64% so với cùng kỳ năm 2017; Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn đạt 61% kế hoạch năm, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2017; Chi nhánh Viettel Bắc Kạn doanh thu đạt 57% kế hoạch năm, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Một số đơn vị có tăng trưởng cao về thu nhập bình quân của người lao động như Công ty Điện lực Bắc Kạn tăng 18%; Bảo Việt Bắc Kạn tăng 33%...

Về phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm, các đơn vị thi đua trong khối xác định tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế và nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, lao động chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương./.

Việt Bắc

Xem thêm