Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 03/01, Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và đại diện các cơ quan trực thuộc Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh nhận định: Trong năm 2023, Khối thi đua các cơ quan Đảng và các cơ quan, đơn vị trong khối đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tạo nên sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển chung của tỉnh.

Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tạo nên sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển chung của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do UBND tỉnh, các ban, ngành cấp trên phát động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất để phát động phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số đơn vị chưa nhiều. Do vậy, đồng chí Ma Từ Đông Điền đề nghị các đơn vị tập trung thảo luận các mặt còn hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng, đề ra các giải pháp khắc phục để phong trào thi đua của Khối năm 2024 sôi nổi, thực chất và sâu rộng hơn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích những hạn chế và nhất trí đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đó là: Các đơn vị trong khối tiếp tục tổ chức, triển khai, hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh phát động, như: “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2022-2025; “Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước hướng tới các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước và truyền thống các ngành trong năm 2024. Tiếp tục quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong các đơn vị, kịp thời tôn vinh, khen thưởng và giới thiệu cho cơ quan truyền thông tuyên truyền. Đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và phong trào thi đua, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả…

Hội nghị bình xét, suy tôn 04 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hội nghị bình xét, suy tôn 04 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Văn phòng Tỉnh ủy được Hội nghị suy tôn nhận Cờ thi đua; 03 đơn vị được suy tôn nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và Báo Bắc Kạn.

Dịp này, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh được bầu là Trưởng Khối thi đua; Văn phòng Tỉnh ủy được bầu Phó Trưởng Khối thi đua năm 2024./

Xem thêm