Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 06/01, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Thọ Hân, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2023  ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; quản lý chặt chẽ thu; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan trên địa bàn thực hiện tốt việc thu ngân sách nhà nước.

Đối với chi thường xuyên, đã kiểm soát thanh toán 4.370 tỷ đồng, trong đó, chi ngân sách Trung ương là 908 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương là 3.462 tỷ đồng. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản và Chương trình MTQG, thực hiện kiểm soát thanh toán là 3.651 tỷ đồng, đã giải ngân được 2.071,9 tỷ đồng.

Các công tác khác như: Cải cách hành chính; quản lý nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; thông tin tuyên truyền... đều đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2023  ảnh 2

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Tạ Quốc Bảo.

Năm 2023, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tổ chức quản lý quỹ ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn; Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; Đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Thọ Hân, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước ghi nhận sự cố gắng, kết quả đạt được trong năm 2022 của Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn. Đồng chí Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước đề nghị Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn năm 2023 tập trung làm tốt các nội dung sau: Chủ động phối hợp để thực hiện tốt công tác tham mưu trong quản lý, điều hành ngân sách. Bám sát kế hoạch hoạt động của ngành để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 đạt kết quả cao nhất. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác của từng cá nhân, bộ phận; tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động nghiệp vụ...

Nhân dịp này, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Tạ Quốc Bảo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn.

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2023  ảnh 3

Đồng chí Triệu Thọ Hân, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được và những đóng góp của Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn trong những năm qua.

Chúc mừng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, mong muốn đồng chí Tạ Quốc Bảo tiếp tục phát huy trình độ, kiến thức, năng lực chuyên môn, cùng với tập thể Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn phát huy truyền thống, chung sức đồng lòng, vì mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2023  ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cũng đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng tập thể Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.

Dịp này, 02 cá nhân gồm các ông: Hứa Văn Nghĩa, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Na Rì và Nguyễn Công Bằng, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chi (Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn) được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2023  ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn" cho các cá nhân.

Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, có nhiều đóng góp được nhận bằng khen của Bộ Tài chính, Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn".../.

Xem thêm