Khảo sát công tác giảm nghèo, thực hiện quyền trẻ em tại huyện Ngân Sơn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 22/11, HĐND tỉnh Bắc Kạn do bà Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hoá – Xã hội làm trưởng đoàn làm việc với huyện Ngân Sơn để khảo sát tình hình thực hiện công tác giảm nghèo; việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn huyện năm 2023.
Đoàn công tác làm việc tại xã Đức Vân.

Đoàn công tác làm việc tại xã Đức Vân.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, năm 2023, huyện Ngân Sơn ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Huyện giao kế hoạch vốn, chỉ đạo, đôn đốc, đề nghị các đơn vị cam kết về tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn chương trình.

Bên cạnh Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chính sách giảm nghèo thường xuyên cũng được triển khai đồng bộ. Một số nội dung thực hiện lồng ghép để đối tượng thụ hưởng có nhiều cơ hội thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.

Theo kết quả rà soát sơ bộ, hiện tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 3.322/7.512 hộ, chiếm 44,22% (giảm 3,31% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng số hộ cận nghèo là 888 hộ, tỷ lệ 11,82% (tăng 0,45% so với cùng kỳ năm 2022).

Hiện nay, huyện Ngân Sơn có trên 7.600 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm trên 24% dân số. Công tác thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em được cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trẻ em, thực hiện quyền trẻ em. Xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án về trẻ em. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về trẻ em tại các địa phương. 100% xã, thị trấn đã thành lập, kiện toàn nhóm thường trực bảo vệ trẻ em.

Trước đó, đoàn khảo sát thực tế tại xã Đức Vân./.

Xem thêm