Ban Dân tộc HĐND tỉnh:

Khảo sát các công trình, dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện Bạch Thông

Chiều 12/4, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn tiến hành khảo sát các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất để trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện bổ sung trong năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông.

Đoàn khảo sát làm việc tại huyện Bạch Thông.
Đoàn khảo sát làm việc tại huyện Bạch Thông.

Theo đó, có 09 công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông với tổng diện tích trên 410.000m2, bao gồm: Công trình xây dựng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ tại xã Cao Sơn; Trạm Kiểm lâm Lủng Xiên thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ tại xã Vũ Muộn; Trạm Kiểm lâm Quang Thuận thuộc Hạt Kiểm lâm Bạch Thông; công trình Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể; các công trình thủy điện: Khuổi Thốc, Nặm Cắt 2; Mỹ Thanh; công trình đường nội thị thị trấn Phủ Thông và công trình sửa chữa, cải tạo các vị trí mất ATGT tại một số vị trí trên Quốc lộ 3B.

Có 04 công trình, dự án cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, bao gồm: Công trình phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; công trình thủy điện Khuổi Thốc; thủy điện Nặm Cắt 2 và công trình đường nội thị thị trấn Phủ Thông với tổng diện tích 32.100m2.

Qua khảo sát, lãnh đạo UBND huyện và UBND các xã, thị trấn có diện tích đất thu hồi, chuyển đổi cơ bản đều nhất trí, đồng thuận với việc thực hiện các công trình, dự án, bởi đây đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đối với các công trình thủy điện, địa phương đề nghị khi triển khai thực hiện các chủ đầu tư cần quan tâm thực hiện tốt việc bảo đảm môi trường, không để ảnh hưởng đến việc sản xuất cũng như đời sống người dân./.

X.N

Xem thêm