Khẩn trương đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục quốc dân

Chiều 19/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Điều hành Đề án Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn
Đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/TTg ngày 21/12/2021 về việc tăng cường thực hiện “Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân”. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các cấp tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm Đề án; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với công tác giáo dục quyền con người.
Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị: Các Bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương căn cứ nội dung Chỉ thị, khẩn trương đưa nội dung quyền con người vào hệ thống giáo dục ở tất cả các cấp học. Coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó thống nhất nhận thức thực hiện; tổ chức tập huấn đội ngũ. Đồng thời tiếp tục rà soát nội dung chương trình để tìm ra giải pháp cụ thể. Đề xuất những sáng kiến, cách làm hay, để nhanh chóng đưa Đề án vào thực tiễn, trước hết trong các cơ sở giáo dục./.

P.T

Xem thêm