KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 16, HĐND TỈNH BẮC KẠN KHÓA X

BBK - Sáng 07/12, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 16 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.