Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Bạch Thông

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 14/12, Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 11. Tới dự có các đồng chí: Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc Kỳ họp thứ 11.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc Kỳ họp thứ 11.

Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Bạch Thông diễn ra trong thời gian 02 ngày (14-15/12). Trong ngày 14/12, Kỳ họp thông qua các báo cáo về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; kết quả thu, chi ngân sách năm 2023, phương án phân bổ ngân sách năm 2024; công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh Kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các Ban HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết, thông qua tờ trình lấy phiếu tín nhiệm.

Tiếp đó, các đại biểu chia tổ thảo luận; nghe báo cáo kết quả trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện; tổ chức chất vấn Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo một số phòng chuyên môn.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất biểu dương sự nỗ lực của toàn huyện Bạch Thông đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Kỳ họp cần xem xét, biểu quyết đưa ra các chỉ tiêu năm 2024 đảm bảo thống nhất, có các giải pháp hết sức cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 03 chương trình MTQG; đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư công. Đồng thời, tích cực cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tại các cơ quan, đơn vị...

Đồng chí Đỗ Thị Hiền, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông phát biểu tại Kỳ họp.

Đồng chí Đỗ Thị Hiền, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông phát biểu tại Kỳ họp.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 11 sẽ thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phương án phân bổ ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện; hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2024; tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2024...

Tại Kỳ họp này, các đại biểu cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu./.

Xem thêm