Khai mạc Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 26/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc. Đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tham dự.
  • Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 25 đến 27/12 với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển". Đại hội có sự tham gia 996 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước.
Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ Đại hội VII; thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội…

Đại hội đưa ra 16 chỉ tiêu thi đua trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028 để thảo luận và thông qua, trong đó có 7 chỉ tiêu mới so với nhiệm kỳ trước như: Thành lập chi tổ hội nông dân nghề nghiệp; đào tạo bồi dưỡng nghề cho hội viên; thành lập tài khoản trên sàn thương mại điện tử cho hộ nông dân; tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã…

Đại hội thảo luận và cho ý kiến về 7 nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; xây dựng nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động, tích cực hội nhập và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Về tổ chức nhân sự, dự kiến Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 có 119 thành viên. Trong đó, đại hội sẽ bầu 33 thành viên thuộc Trung ương Hội; các tỉnh, thành phố là 63 người; các bộ, ngành Trung ương 6 người; khối doanh nghiệp, hiệp hội 7 người...

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII xác định 3 mục tiêu để đột phá: Một là đẩy mạnh phương thức tập hợp hội viên nông dân. Hai là thúc đẩy mạnh mẽ người dân tham gia phát triển kinh tế tập thể. Ba là công tác cán bộ, phải thay đổi, nâng cao trình độ, kỹ năng của cán bộ, đặc biệt là cán bộ làm công tác vận động nông dân./.

Hà Nhung

Xem thêm