Khai giảng lớp đào tạo tiếng Nhật Bản cho sinh viên Trường Cao đẳng Bắc Kạn

Trường Cao đẳng Bắc Kạn vừa phối hợp với Công ty TNHH Phát triển nhân lực Việt Anh tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Nhật Bản dành cho sinh viên cao đẳng tham gia chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản khóa 1.

Khai giảng khóa học tiếng Nhật Bản cho sinh viên Trường Cao đẳng Bắc Kạn
Khai giảng khóa học tiếng Nhật Bản cho sinh viên Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Chương trình xuất khẩu kỹ sư sang làm việc tại Nhật Bản gồm các nghề: Cơ khí, điện, kỹ thuật chăn nuôi thú y, trồng trọt và xây dựng với nhiều ưu đãi, chi phí thấp, được Công tyTNHH Phát triển nhân lực Việt Anh hỗ trợ vốn vay, làm việc thu nhập cao và lâu dài tại Nhật Bản. Học sinh, sinh viên sang làm việc tại Nhật Bản theo chương trình này phải có trình độ nghề và tiếng Nhật Bản đáp ứng yêu cầu thông qua thi tuyển, phỏng vấn trực tiếp. Hiện Công ty tiếp tục tuyển sinh sinh viên đã được đào tạo nghề phù hợp tham gia chương trình này.

Phương Thảo

Xem thêm