Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 42

Sáng 21/9, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, ngạch chuyên viên khóa 42 cho 60 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Sáng 21/9, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, ngạch chuyên viên khóa 42 cho 60 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trong khóa học, học viên sẽ được trang bị 3 nhóm kiến thức cơ bản, gồm 16 chuyên đề chính về Nhà nước và pháp luật; hành chính Nhà nước và công nghệ hành chính; quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.

Qua khóa học, giúp cho học viên củng cố kiến thức quản lý Nhà nước, làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Khóa học được tổ chức trong thời gian 2 tháng, từ 21/9/2015  đến 23/11/2015./.

Việt Bắc

Xem thêm