Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trong năm học mới

Năm học mới đã bắt đầu, cùng với việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học thì việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành Giáo dục và các địa phương tập trung thực hiện, đảm bảo  đủ giáo viên đứng lớp ở tất cả các khối lớp học.

Tiết học đầu tiên của cô trò học sinh Trường Tiểu học Sông Cầu, TPBK
Tiết học đầu tiên của cô trò học sinh Trường Tiểu học Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Ngành Giáo dục tỉnh ta được giao 7.219 biên chế, hiện tại số viên chức có mặt là 6.594 người (số chưa tuyển dụng được là 625 người). Thực tế qua nhiều năm, tỉnh ta luôn khó khăn về nguồn tuyển đối với các môn như Tin học, Tiếng Anh, Hoá học, Sinh học… Để đảm bảo số giáo viên đứng lớp, ngành Giáo dục phải linh hoạt triển khai các giải pháp để đảm bảo nhiệm vụ giảng dạy ở tất cả các cấp học, bậc học. Cụ thể, Sở đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát nhu cầu tuyển dụng GV, bố trí, sắp xếp đội ngũ GV hiện có, đảm bảo đủ số lượng GV theo quy định, thực hiện bố trí GV dạy liên trường, liên cấp và điều chuyển GV từ nơi thừa sang nơi thiếu, hợp đồng mùa vụ...

Việc điều tiết giáo viên dạy liên trường, liên cấp là một trong những giải pháp tình thế giải quyết tình trạng tạm thời thiếu giáo viên giảng dạy ở một số bộ môn. Việc điều tiết giáo viên các bộ môn này theo cách: Giáo viên môn Tin học, Tiếng Anh ở trường Tiểu học này có thể sang dạy ở trường Tiểu học khác. Hoặc giáo viên dạy môn Tin học, dạy môn Tiếng Anh ở trường THCS có thể dạy học sinh ở các trường Tiểu học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023, ngành chỉ đạo 13 trường sẽ bố trí GV môn Tiếng Anh dạy liên trường; 17 trường GV dạy liên cấp; 08 trường thực hiện hợp đồng mùa vụ; tuyển mới 13 chỉ tiêu; tiếp nhận từ tỉnh ngoài 04 chỉ tiêu.

Đối với môn Tin học chỉ đạo 45 trường bố trí GV dạy liên trường; 24 trường GV dạy liên cấp; tuyển mới 30 chỉ tiêu; tiếp nhận từ tỉnh ngoài: 07 chỉ tiêu; 48 trường đăng ký cử GV tham gia bồi dưỡng trong hè.

Để chuẩn bị đủ giáo viên Tin học cấp Tiểu học, trong dịp hè Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên tổ chức bồi dưỡng đối với 87 GV sẽ dạy Tin học cấp Tiểu học.

Ông Hoàng Văn Duy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm cho biết: “Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, huyện hiện thiếu giáo viên dạy môn Tiếng Anh và Tin học đối với cấp Tiểu học. Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở 02 môn học này Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã bố trí giáo viên dạy Tiếng Anh từ dạy liên cấp, liên trường. Cụ thể giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nghiên Loan 1 đồng thời dạy môn Tiếng Anh tại Trường Tiểu học Nghiên Loan 2; giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Bằng Thành đồng thời dạy tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Bằng Thành; Bố trí giáo viên Tiếng Anh dạy liên cấp THCS với Tiểu học như: Trường Tiểu học và THCS An Thắng; PTDT bán trú Tiểu học và THCS An Thắng; Tiểu học và THCS Giáo Hiệu…

Cũng theo ông Duy, việc bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài sẽ triển khai tuyển dụng đủ để thuận lợi hơn trong công tác bố trí sắp xếp giáo viên ổn định giảng dạy tại các trường.

Để đảm bảo đội ngũ giáo viên giảng dạy ở tất cả các cấp học, bậc học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 .

Với các giải pháp trước mắt và lâu dài, ngành Giáo dục và Đào tạo và các địa phương đang từng bước khắc phục khó khăn về việc thiếu giáo viên nhất là đối với giáo viên dạy các môn học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018./.

P.Thảo

Xem thêm