Khắc phục khó khăn để khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 06/10, đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung với Sở NN&PTNT; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Kạn.
Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, các công trình được đầu tư đã phát huy hiệu quả trong hoạt động sản xuất, nâng cao tỷ lệ người dân vùng nông thôn được sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn có những bất cập xảy ra như: Nhiều công trình nước sinh hoạt chưa phát huy hiệu quả, hồ sơ nghiệm thu bàn giao thất lạc, việc phân cấp quản lý, vận hành chưa phù hợp…

Tại buổi giám sát, các đơn vị đã cùng nhau thảo luận làm rõ một số vấn đề còn tồn tại như: Nguyên nhân các công trình xuống cấp hiện nay; bất cập trong vấn đề thu cấp bù thủy lợi phí; việc thực hiện đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ; tình trạng thu không đủ chi; công tác thanh quyết toán; công tác lưu trữ hồ sơ bàn giao; …

Toàn tỉnh hiện có 2.442 công trình thủy lợi đang hoạt động; 12 công trình không hoạt động do việc thu hồi đất để xây dựng các công trình khác hoặc xuống cấp do hoạt động lâu năm. 712 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ cho khoảng 25.380 hộ dân.

Tại buổi giám sát, các đơn vị đã đề xuất với tỉnh kiến nghị với Trung ương xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí cho tỉnh để sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi đã bị hư hỏng, xuống cấp; quan tâm các vùng CT229. Cho chủ trương và bố trí kinh phí xây định mức Kinh tế - Kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi, nước sinh hoạt để khắc phục tình trạng thu không đủ chi như hiện nay. Đề nghị nghiên cứu mô hình phân cấp quản lý, vận hành các công trình thủy lợi sau đầu tư.

Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Kạn đề nghị quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng nhà làm việc cơ quan, lắp đặt hệ thống quan trắc, các quy định an toàn hồ đập. Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án nâng cao năng lực quản lý và đảm bảo an toàn hiệu quả các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến 2030 sau khi được phê duyệt. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, sử dụng nguồn nước sinh hoạt.

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định vai trò rất lớn của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong công tác chỉ đạo, vận hành các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân. Đồng chí cũng chỉ rõ một số bất cập, hạn chế tại cơ sở trong đợt giám sát vừa qua, qua đó đề nghị các đơn vị cần chủ động tìm các giải pháp tháo gỡ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn trách nhiệm của người dân khi sử dụng nước sinh hoạt.

Các cấp, ngành cần tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời mọi vướng mắc. Trước mắt, tiếp tục rà soát lại các công trình đã hết khấu hao, xem xét hạ các tiêu chuẩn thành viên đối với tổ chức thủy lợi cơ sở để phù hợp với tình hình hiện nay. Nghiên cứu khai thác lợi ích từ diện tích mặt hồ cho các hoạt động lâu dài. Đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn công tác quản lý, theo dõi tài sản công và các thủ tục thanh quyết toán trong lĩnh vực.

Xem thêm