Kết quả thu ngân sách năm 2021 ở Ngân Sơn

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhưng với nhiều giải pháp phù hợp, năm 2021 huyện Ngân Sơn đã thu ngân sách đạt hơn 141% kế hoạch. 

Khai thác khoáng sản là lĩnh vực nộp ngân sách đạt cao của huyện Ngân Sơn. ảnh 1
Khai thác khoáng sản là lĩnh vực nộp ngân sách đạt cao của huyện Ngân Sơn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Lăng- Quyền Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn cho biết: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo rà soát nhiệm vụ thu, các sắc thuế để đánh giá cụ thể và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho ngành Thuế; chủ động giao chỉ tiêu thu ngân sách kịp thời cho các xã, thị trấn; thành lập Tổ chống thất thu thuế; nắm chắc đối tượng; đôn đôn các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn đóng thuế theo quy định… Đặc biệt là dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp khai khoáng hoạt động có hiệu quả; nguồn thu từ thuế trước bạ ô tô tăng; tình hình kinh tế của địa phương có bước phát triển rõ nét nên việc thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch giao.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2021 đạt hơn 22 tỷ đồng, vượt trên 141% kế hoạch. Trong đó, một số khu vực, sắc thuế vượt kế hoạch như: Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh thu được hơn 9 tỷ đồng, đạt hơn 137% kế hoạch; lệ phí trước bạ thu hơn 3,3 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch; phí và lệ phí thu trên 3,5 tỷ đồng đạt 142,3% kế hoạch; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt hơn 44 triệu đồng, vượt 220% kế hoạch; một số xã thu ngân sách đạt cao như Đức Vân, Hiệp Lực, thị trấn Nà Phặc… Huyện đã chủ động tổ chức làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, chỉ đạo tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, có biên bản cam kết nộp thuế. Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách, huyện Ngân Sơn chỉ đạo ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế qua nhiều kênh thông tin sử dụng mạng Internet, mạng xã hội.

Năm 2022, huyện Ngân Sơn đặt ra chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt 23 tỷ đồng. Đây vẫn được xác định là một năm khó khăn vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Sau khi đánh giá hoàn thành ngân sách năm 2021, huyện Ngân Sơn tiếp tục đề các giải pháp, nội dung để giao chỉ tiêu thu ngân sách cho từng đơn vị, khai thác tốt nguồn thu trên địa bàn ngay từ đầu năm; thường xuyên kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, hồ sơ kê khai thuế, rà soát các nguồn thu, kiên quyết xử lý kịp thời các trường hợp nợ thuế kéo dài; quản lý chặt chẽ sản lượng tài nguyên khoáng sản khai thác trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã đầu tư phát triển để giải quyết việc làm cho lao động địa phương và góp phần thu ngân sách; tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và tuyên truyền về chủ trương, chính sách, trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế và chính sách hỗ trợ người nộp thuế; duy trì Tổ chống thất thu thuế; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản. Hiện nay, trên địa bàn huyện Ngân Sơn có 02 nhà máy, 08 mỏ khai thác khoáng sản đang hoạt động, 03 mỏ được cấp phép thăm dò. Đây là nguồn thu thuế triển vọng giúp huyện hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2022, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn./.

Hà Nhung

Xem thêm