Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp ở Ngân Sơn

Trong năm qua, sản xuất nông, lâm nghiệp ở huyện Ngân Sơn tiếp tục có bước phát triển, bà con nông dân đã chủ động đưa các giống cây, con mới vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trong năm qua, sản xuất nông, lâm nghiệp ở huyện Ngân Sơn tiếp tục có bước phát triển, bà con nông dân đã chủ động đưa các giống cây, con mới vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, năm 2019, các cây trồng chính cơ bản đều đạt kế hoạch đề ra. Đối với cây lúa, tổng diện tích thực hiện được 2.127ha, đạt 106% kế hoạch, năng suất ước đạt 44,73 tạ/ha, sản lượng ước đạt 9.515 tấn; Cây ngô thực hiện được 1.905ha, đạt 97,73% kế hoạch, năng suất ước đạt 41,2 tạ/ha, sản lượng ước đạt 7.844 tấn. Tổng sản lượng lương thực cả năm toàn huyện ước đạt 17.414 tấn, đạt 103% kế hoạch tỉnh giao và đạt 99,57% kế hoạch huyện giao. Nâng cao giá trị diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha/năm, ước đạt 850ha, đạt 100% kế hoạch.

Nông dân thị trấn Nà Phặc thu hoạch lúa mùa
Nông dân thị trấn Nà Phặc thu hoạch lúa mùa.

Trong năm, trên địa bàn xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu, bò, dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển tổng đàn, làm thiệt hại kinh tế của nhân dân, song với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và người dân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chú trọng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tính đến nay, tổng đàn trâu, bò, ngựa của huyện hiện có là 11.400 con đạt  91,5% kế hoạch; tổng đàn lợn 10.412 con, đạt  52% kế hoạch; tổng đàn gia cầm 149.652 con, đạt 103% kế hoạch. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 76,481ha, trong đó diện tích ao nuôi là 65,34ha, ruộng trồng lúa kết hợp nuôi cá 11,141 ha.

Trồng rừng thực hiện được trên 658ha, đạt 131,77% kế hoạch. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo ngành chức năng chuẩn bị các điều kiện cho vụ trồng rừng năm 2020, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành chuyên môn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Trong năm ngành nông nghiệp triển khai thực hiện các Chương trình 135, dự án 30a hỗ trợ khoảng 12 tỷ đồng thực hiện 68 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo về phát triển chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ mua vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi, thiết bị máy móc sản xuất.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm huyện đã phân bổ vốn cho các xã triển khai thực hiện với tổng kinh phí phân bổ là 15,18 tỷ đồng, triển khai thực hiện 14 công trình giao thông; 02 kênh mương; sửa chữa 1 nhà văn hóa xã; xây mới 13 nhà văn hóa thôn. Đến nay, đã thi công xong 5 công trình; 22 công trình đang thi công... Kết quả giải ngân đạt 50,7% kế hoạch.

Về thực hiện các tiêu chí, đến nay, có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí; 4 xã đạt 7 tiêu chí; 3 xã đạt 8 tiêu chí; 2 xã đạt 10 tiêu chí. Bình quân tiêu chí đạt/xã: 9 tiêu chí (tổng số tiêu chí đạt các xã là 91 tiêu chí). Về Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, huyện làm chủ đầu tư thực hiện 03 chuỗi giá trị về gạo Khẩu Nua Lếch, cốm Khẩu Nua Lếch và rau hữu cơ. Hiện nay đang triển khai thực hiện.

Công tác quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm được chú trọng, Phòng Nông nghiệp&PTNT đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức mở được 02 lớp tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm với 40 lượt người tham gia và cấp được 61 giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Triển khai thực thực hiện ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT được 23 hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ.  Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra 3 đợt với số cơ sở được kiểm tra là 102 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản (bao gồm cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ) trên địa bàn, kết quả kiểm tra các sản phẩm đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nông dân xã Hương Nê chăm sóc rau vụ đông
Nông dân xã Hương Nê chăm sóc rau vụ đông.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong năm còn những khó khăn, tồn tại như: Diện tích trồng thuốc lá không đạt chỉ tiêu kế hoạch; tiến độ cày ải chậm và gieo cấy lúa xuân, ngô xuân trên soi bãi chậm so với thời vụ quy định; Vẫn còn tình trạng gia súc chết rét tại các xã vùng cao; Tổng đàn gia súc không đạt kế hoạch giao; Tỷ lệ tiêm phòng gia súc không đạt kế hoạch...

Năm 2020, huyện Ngân Sơn tiếp tục chỉ đạo các xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; phát triển các cây, con mũi nhọn có giá trị kinh tế cao để nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu chính như: Gieo trồng diện tích cây lương thực có hạt 4.073ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 17.490 tấn; diện tích thuốc lá 700ha; diện tích đất ruộng đạt 100 triệu đồng/ha trở lên 850ha; trồng rừng mới 560ha; tổng đàn gia súc (trâu, bò, ngựa) 12.450  con; tổng đàn lợn 20.000 con.../.
 

Lý Dũng

Xem thêm