Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Công đoàn tỉnh Bắc Kạn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm, tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đồng chí Vi Hồng Dương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (thứ 3 từ phải sang) thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các cá nhân.

Đồng chí Vi Hồng Dương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (thứ 3 từ phải sang) thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các cá nhân.

Toàn tỉnh hiện có 23.368 CNVCLĐ, trong đó có 20.655 đoàn viên công đoàn (giảm 668 đoàn viên so với năm 2018). Hệ thống tổ chức Công đoàn gồm 10 công đoàn cấp trên cơ sở, 692 công đoàn cơ sở, trong đó 679 công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ tỉnh, 13 công đoàn cơ sở trực thuộc ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (giảm 51 công đoàn cơ sở so với năm 2018).

Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX đã đề ra 10 chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, xác định 3 khâu đột phá xuyên suốt cả nhiệm kỳ để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nhận được sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn đồng cấp và sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể từng năm, từng giai đoạn để tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và điều kiện thực tế của cơ sở. Đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) cùng chung sức, đồng lòng hưởng ứng tham gia các hoạt động. Đó là tiền đề, nhân tố quan trọng quyết định việc hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh đề ra và thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ đặc thù do Tỉnh ủy giao hằng năm.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động tham mưu với cấp ủy, cùng với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức đạt 100%; trên 85% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc; 52/57 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 92%.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được xác định là nhiệm vụ “then chốt” được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp, phương thức đổi mới, sáng tạo, phù hợp. Kết quả, toàn tỉnh kết nạp được 2.497 đoàn viên (đạt 125%), thành lập mới 17 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước (đạt 100%), hằng năm 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 80% công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn được 58 lớp, với 5.795 lượt cán bộ công đoàn tham gia. Công tác giám sát, phản biện xã hội được công đoàn tổ chức giám sát được 807 cuộc; tham gia cùng các ngành chức năng giám sát 287 cuộc, nội dung tập trung về thực hiện các chế độ chính sách và các quy định của pháp luật có liên quan đến đoàn viên, người lao động; đóng góp ý kiến vào 9.628 lượt dự thảo các văn bản, nội quy, quy chế...; tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động và các nội dung khác có liên quan đến đoàn viên, người lao động tại 189 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm, chú trọng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực, hiệu quả. LĐLĐ tỉnh đã trao tổng số 3.441 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng; các cấp công đoàn chuyển, trao quà Tết, phối hợp với người sử dụng lao động cùng cấp chăm lo đời sống, hỗ trợ, thưởng Tết cho 47.430 lượt người, tổng giá trị trên 32,7 tỷ đồng; trong bối cảnh đại dịch Covid-19, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng (từ các nguồn) và các cấp công đoàn triển khai hỗ trợ từ kinh phí công đoàn và vận động đoàn viên đóng góp bằng tiền, vật chất để hỗ trợ với tổng giá trị trên 5,2 tỷ đồng. Chuỗi hoạt động mang đậm nét của tổ chức Công đoàn đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia; hàng nghìn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, hỗ trợ để vươn lên ổn định cuộc sống.

Các cấp công đoàn triển khai tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chế độ chính sách và nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, CNVCLĐ kịp thời, hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ do công đoàn phát động ngày càng thiết thực, phù hợp. Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh,…

Những kết quả trên có thể khẳng định, các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của từng cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương. Ghi nhận những thành tích trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Những thành tích, kết quả của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Bắc Kạn trong nhiệm kỳ qua vừa là bài học, vừa là những kinh nghiệm quý báu để các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững./.

Vi Hồng Dương

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Xem thêm