Kết luận Hội thảo khoa học: Quả trám đen trồng tại Bắc Kạn có hàm lượng protein và một số vitamin thiết yếu cao

Chiều 29/9, tại xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn), Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Cải thiện giống và phát triển lâm sản (Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học Dự án “Tuyển chọn, nhân giống cây trám đen có năng suất quả cao, chất lượng quả tốt tại tỉnh Bắc Kạn”.

Kết luận Hội thảo khoa học: Quả trám đen trồng tại Bắc Kạn có hàm lượng protein và một số vitamin thiết yếu cao ảnh 1

Quang cảnh Hội thảo.

Cây trám đen ở Bắc Kạn được trồng khá lâu, sinh trưởng, phát triển tốt và đem lại giá trị kinh tế cao, nhưng người dân trồng lác đác, chưa thành hàng hóa. Để nhân rộng diện tích trám đen, Viện Cải thiện giống và phát triển lâm sản đã triển khai thực hiện Dự án “Tuyển chọn, nhân giống cây trám đen có năng suất quả cao, chất lượng quả tốt tại tỉnh Bắc Kạn”.

Dự án lựa chọn 20 cây trám đen nhiều năm tuổi có năng suất, chất lượng quả cao tại xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn) và xã Hòa Mục (Chợ Mới) để phân tích, xác định chất lượng. Kết quả cho thấy, quả trám đen trồng tại Bắc Kạn có hàm lượng protein và một số vitamin thiết yếu cao. Từ kết quả nghiên cứu này, tới đây, Viện Cải thiện giống và phát triển lâm sản sẽ tiến hành nhân giống cây trám đen bằng phương pháp ghép mắt thay thế trồng bằng hạt như trước đây.

Tại Hội thảo, đại diện UBND và các hộ dân xã Nông Thượng đều đồng tình hưởng ứng Dự án và mong muốn được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ có nhu cầu./.

Đồng Lai

Xem thêm