Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định 1560/QĐ-UBND ngày 16/8/2022).

Theo đó, ngày tựu trường các cấp học: Ngày 29/8/2022 (thứ Hai). Đối với lớp 1 tựu trường ngày 22/8/2022 (thứ Hai); đối với lớp 10 tựu trường ngày 25/8/2022 (thứ Năm).

Ngày khai giảng năm học mới: Ngày 05/9/2022 (thứ Hai).

Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học: Ngày 06/9/2022 (thứ Ba); kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2023; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 30/6/2023.

Thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh THCS và THPT: Trước ngày 28/4/2023.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024: Trước ngày 31/7/2023.

Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của các đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 theo đúng quy định; quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù vào thời gian thích hợp; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học./.

Thanh Huyền

Xem thêm