Kế hoạch đáp ứng phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Thay mặt Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn, Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký ban hành Kế hoạch số 67/KH-BCĐ về đáp ứng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với tình huống dịch bệnh đã có sự lây chéo trong cộng đồng. Nội dung như sau:

Thay mặt Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn, Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký ban hành Kế hoạch số 67/KH-BCĐ về đáp ứng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với tình huống dịch bệnh đã có sự lây chéo trong cộng đồng. Nội dung như sau:

f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
Kế hoạch đáp ứng phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Bắc Kạn ảnh 7
f
f

Xem thêm