[Infographic] Định mức chi phí đào tạo các nghề đào tạo dưới 3 tháng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

Xem thêm