[Infographic] Định mức chi phí đào tạo các nghề đào tạo dưới 3 tháng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

[Infographic] Định mức chi phí đào tạo các nghề đào tạo dưới 3 tháng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
 

Xem thêm