Huyện ủy Na Rì tổng kết công tác năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 05/01, Huyện ủy Na Rì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024; phát động phong trào thi đua và một số nội dung quan trọng khác.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong 54 chỉ tiêu đề ra, có 42 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt so với Nghị quyết năm. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được những kết quả nhất định: Tổng diện tích các cây trồng hằng năm đạt 100% kế hoạch, lương thực bình quân đầu người vượt 2%; tỷ lệ tiêm phòng gia súc đạt trên 82%; thu ngân sách vượt 10% kế hoạch; toàn huyện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt gần 70%; huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân cả huyện đạt 11,6 tiêu chí/xã; quốc phòng và an ninh được giữ vững...

Tuy nhiên, huyện Na Rì còn 12 chỉ tiêu chưa đạt; kết quả giải ngân, tiến độ thực hiện một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia chậm; việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ ở một số xã, thị trấn chưa theo kế hoạch đề ra; hoạt động của một số tổ chức hội, đoàn thể chưa có nhiều điểm nhấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Mục tiêu tổng quát được đề ra là: Tiếp tục phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; tăng cường quản lý đầu tư công; nâng cao chất lượng dịch vụ; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…/.

Xem thêm