Huyện ủy Chợ Đồn triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 09/1, Huyện ủy Chợ Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn dự và chỉ đạo.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động của thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân, Huyện ủy Chợ Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong tổng số 42 chỉ tiêu có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 26 chỉ tiêu đạt và 06 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra.

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện phát triển ổn định, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp được duy trì. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các chính sách xã hội được giải quyết kịp thời. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng sản lượng lương thực có hạt được 28.813 tấn, đạt 101% kế hoạch, lương thực bình quân đạt 563kg/người/năm. Trồng được 603,8ha rừng đạt 100,6% kế hoạch. Kiểm tra phát hiện, lập hồ sơ xử lý 190 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp (chuyển khởi tố hình sự 02 vụ), tổng diện tích rừng tự nhiên bị thiệt hại hơn 29,9ha...

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Bình quân số tiêu chí nông thôn mới toàn huyện đạt 13,8 tiêu chí, có 07/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới đạt 02/09 tiêu chí. Chỉ đạo 04 xã trong lộ trình năm 2023 phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (Nam Cường, Đồng Lạc, Bằng Lãng, Lương Bằng), nông thôn mới nâng cao (Đồng Thắng). Thành lập mới 13 hợp tác xã; cấp đổi, cấp mới 271 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt hơn 139 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch. Thu ngân sách được hơn 114,7 tỷ đồng, đạt 84,4% kế hoạch. Chi ngân sách địa phương hơn 560,5 tỷ đồng, đạt 98,8% kế hoạch.

Duy trì công tác chăm sóc, thăm khám sức khỏe cho Nhân dân. Tổ chức thành công Hội Xuân ATK Chợ Đồn năm 2023. Tỷ lệ số thôn, tổ đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 92,5%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt 90%; tỷ lệ số hộ đạt gia đình văn hóa đạt 90,8%; tỷ lệ thôn, tổ có nhà họp thôn đạt 95%.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Kết nạp 130 đảng viên mới; công nhận chính thức cho 100 đảng viên. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời, hiệu quả hoạt động được nâng cao. Cải cách hành chính được thực hiện tích cực.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Nông dân, Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, bảo đảm thiết thực và chất lượng được nâng lên.

Bên cạnh đó năm 2023 huyện còn một số hạn chế như: Công tác chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới còn chậm, hiệu quả chưa cao. Triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia có dự án, tiểu dự án thực hiện chậm, việc thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản còn chậm. Công tác giải ngân vốn đầu tư, thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch. Tình hình an ninh trật tự ở một số địa phương có mặt diễn biến phức tạp. Trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao…

Huyện Chợ Đồn đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 liên quan đến các nội dung về phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh, nội chính và phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Phát biểu tại Hội nghị về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Chợ Đồn cần xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết năm 2024 cụ thể, phân công trách nhiệm của người đứng đầu, có giải pháp, lộ trình cụ thể; cùng với đó tăng cường đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Làm tốt công tác phát triển rừng, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; quan tâm quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Đồng chí Hà Đức Tiến, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn trao Giấy khen cho tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Hà Đức Tiến, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn trao Giấy khen cho tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Dịp này, Hội nghị đã thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền./.

Xem thêm