Huyện Ngân Sơn cần tập trung nguồn lực, thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình MTQG, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Ngân Sơn ngày 10/11.

Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Ngân Sơn về công tác phát triển kinh tế - xã hội; công tác giải ngân vốn đầy tư công và giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc với huyện Ngân Sơn.

Theo báo cáo của huyện Ngân Sơn, trong 10 tháng năm 2022, sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Một số chỉ tiêu cây trồng và trồng rừng đạt, vượt kế hoạch đề ra, chỉ tiêu tuyển quân đạt 100% kế hoạch; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được chỉ đạo kiểm tra thường xuyên; công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn những khó khăn, hạn chế, tồn tại như: Diện tích một số loại cây trồng không đạt kế hoạch do ảnh hưởng bởi thiên tai. Tình hình vi phạm pháp luật về lâm sản vẫn diễn biến phức tạp; khai thác khoáng sản trái phép, hiện tượng ảnh hưởng môi trường còn xảy ra. Việc thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn, nguy cơ không đạt chỉ tiêu, kế hoạch. Công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, huyện Ngân Sơn được giao hơn 162 tỷ đồng, giải ngân tính đến ngày 31/10/2022 được hơn 12 tỷ đồng, đạt 7,6%; dự kiến giải ngân đến 31/12/2022 gần 90 tỷ đồng, đạt gần 55%; dự kiến giải ngân đến 31/01/2023 khoảng 160 tỷ đồng. Khó khăn và nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp là do công tác giải phóng mặt bằng một số công trình gặp vướng mắc, quy trình giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian; dự án đường giao thông nội thị Vân Tùng phải điều chỉnh nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những nguyên nhân, hạn chế, khó khăn tồn tại dẫn đến một số chỉ tiêu kế hoạch đạt thấp và đưa ra các giải pháp khả thi để thực hiện đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà huyện Ngân Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, huyện Ngân Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nỗ lực giải ngân trong tháng 12 đối với các công trình đã và đang thực hiện; tăng cường các biện pháp, giải pháp thu ngân sách.

Quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, có giải pháp giúp đỡ các xã, thị trấn tháo gỡ khó khăn để thực hiện bảo đảm tiến độ các Chương trình MTQG. Rà soát lại các tiêu chí của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để tập trung nguồn lực thực hiện, nhất là các tiêu chí trong khả năng của địa phương có thể thực hiện được. Nỗ lực làm tốt công tác giảm nghèo nhưng không chạy theo thành tích, thực hiện bảo đảm các chế độ, chính sách trong quá trình triển khai thực hiện. Quan tâm hơn nữa công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý khoáng sản, lâm sản trên địa bàn./.

Văn Lạ

Xem thêm