Huyện Bạch Thông: Xây dựng kế hoạch phát triển KT- XH năm 2023 phù hợp với thực tiễn địa phương

Chiều 10/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Bạch Thông. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo huyện Bạch Thông và các phòng, ban chuyên môn làm việc với đoàn công tác của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công.
Lãnh đạo huyện Bạch Thông và các phòng, ban chuyên môn làm việc với đoàn công tác của tỉnh 

Theo báo cáo, trong 10 tháng của năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng với sự quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được duy trì ổn định; một số cây trồng chủ lực của huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân trên địa bàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy vậy, huyện Bạch Thông vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện chưa đạt theo kế hoạch; tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc đạt thấp; công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng còn hạn chế; tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản chậm; việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến đất đai chưa dứt điểm, còn tồn đọng kéo dài. Tình hình phạm pháp hình sự, khai thác lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra...

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc với huyện Bạch Thông
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Bạch Thông được giao hơn 128 tỷ đồng, đến thời điểm 31/10/2022 đã giải ngân được hơn 65 tỷ đồng, đạt 50,8% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 theo chỉ tiêu, kế hoạch của huyện đăng ký 23 thôn nông thôn mới. Thu ngân sách năm 2022 đến hết 03/11, huyện đạt hơn 16,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch.

Tại buổi làm việc, huyện Bạch Thông đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án xây dựng huyện nông thôn mới, quan tâm bố trí nguồn lực xây dựng huyện nông thôn mới. Đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Quang Thuận. Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung còn gặp khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện khả thi trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Bạch Thông đã đạt được trong các mặt công tác. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện Bạch Thông cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc các ban, ngành của huyện thực hiện tốt các chương trình, chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Chủ động xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương./.

Văn Lạ

Xem thêm