HTX Minh Anh tâm huyết với các sản phẩm về nấm

BBK - Nhận thấy Bắc Kạn có nguồn nguyên liệu dồi dào cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi, từ năm 2016, HTX Minh Anh đã tập trung vào lĩnh vực trồng nấm ăn và nấm dược liệu.