Họp thông qua dự thảo các văn kiện trình tại Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh khóa IX

Sáng 03/7, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp thông qua dự thảo các tờ trình, báo cáo, trình tại Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh khóa IX, giữa năm 2020. Đồng chí Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các sở, ngành trong tỉnh.

Sáng 03/7, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp thông qua dự thảo các tờ trình, báo cáo, trình tại Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh khóa IX, giữa năm 2020. Đồng chí Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các sở, ngành trong tỉnh.

Lãnh đạo sở Kế hoạch - Đầu tư trình bày dự thảo Báo cáo, Tờ trình.
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo các báo cáo, tờ trình.


Phiên họp đã thảo luận, thông qua các Tờ trình, Báo cáo dự kiến trình tại kỳ họp, bao gồm: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; Báo cáo dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, đề nghị các cơ quan tham mưu soạn thảo các văn kiện tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn chỉnh dự thảo để chuẩn bị tốt nội dung cho Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh giữa năm 2020./.
 

P-Q

Xem thêm