Họp báo về nội dung Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá X

Sáng 30/7, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức họp với các cơ quan thông tấn báo chí về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tại buổi họp.

Các đại biểu tại buổi họp.

Theo đó, Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá X dự kiến diễn ra vào ngày 06/8/2021. Kỳ họp sẽ nghe các báo cáo: Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo trên.

Kỳ họp cũng nghe Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021- 2026. Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Các đại biểu sẽ nghe các tờ trình một số dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các tờ trình này và thảo luận. Dự kiến Kỳ họp sẽ thông qua 9 nghị quyết.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, kỳ họp này không tổ chức chất vấn trực tiếp mà đại biểu HĐND tỉnh sẽ chất vấn bằng phiếu để gửi đến các cơ quan chức năng trả lời. Phiên khai mạc vào sáng 06/8 sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh Bắc Kạn./.

N.V

Xem thêm