Họp báo về Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 14/7, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức họp với các cơ quan thông tấn báo chí về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tại buổi Họp báo.
Các đại biểu tại buổi Họp báo.

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, khai mạc vào sáng 18/7 và bế mạc sáng 20/7/2022. Kỳ họp sẽ nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các báo cáo 6 tháng đầu năm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thu, chi ngân sách; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của các đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo khác.

Kỳ họp nghe các tờ trình dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết và tiến hành thảo luận. Tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Thường trực UBND tỉnh, thủ trưởng các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chánh Thanh tra tỉnh.

Kỳ họp dự kiến thông qua 20 nghị quyết, trong đó có 16 nghị quyết chuyên đề.

Phiên khai mạc (sáng 18/7) và phiên chất vấn, trả lời chất vấn (sáng 20/7) sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh./.

Nông Vui

Xem thêm