Họp bàn về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 05/4, UBND tỉnh tổ chức họp bàn về dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.
Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Chủ trì cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu sở, ngành đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào những nội dung như: Danh mục nhiệm vụ, dự án ưu tiên chuyển đổi số năm 2023 và giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023 và giai đoạn 2022 - 2025; sự cần thiết và đánh giá tác động của danh mục nhiệm vụ chuyển đổi số ưu tiên thực hiện năm 2023; bổ sung nội dung Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 (nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 -2025) và dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023…

Đại biểu các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh tham gia thảo luận về các dự thảo, kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Đại biểu các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh tham gia thảo luận về các dự thảo, kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Đa số ý kiến đại biểu tập trung góp ý về việc cần chỉ ra hiện trạng, hiệu quả, những việc cần làm, tầm quan trọng và mục tiêu cụ thể của các dự án trong chuyển đổi số; bổ sung biểu mức độ hoàn thành; ưu tiên xây dựng hạ tầng dùng chung; nâng cao nhận thức và trình độ cho đội ngũ cán bộ về chuyển đổi số; ưu tiên bố trí nguồn lực cho những nhiệm vụ cấp thiết cho chuyển đổi số…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, lập danh mục dự án đầu tư chuyển đổi số theo thứ tự ưu tiên.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, lập danh mục dự án đầu tư chuyển đổi số theo thứ tự ưu tiên.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các hồ sơ, dự thảo báo cáo về kế hoạch, danh mục, dự án chuyển đổi số. Trong đó có báo cáo khái quát về hiện trạng, nêu rõ những hệ thống, nền tảng lưu trữ dữ liệu hiện có; việc vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung đã đạt mức độ nào; kèm theo những danh mục đã được đầu tư vốn trong thời gian qua. Về danh mục dự án cần đầu tư trong giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 cần có cái nhìn dài hạn. Trong đó nêu rõ mục tiêu, danh mục dự án chuyển đổi số giai đoạn tiếp theo có thuyết minh cụ thể. Sắp xếp thứ tự các dự án theo nhóm dựa trên tầm quan trọng, cấp thiết cần ưu tiên…/.

Xem thêm