Họp bàn Kế hoạch xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm ở Ba Bể

Sáng 25/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức sự kiện Xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022; dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức sự kiện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Cuộc họp thông qua dự thảo Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Sự kiện Xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm trưởng ban.
Quang cảnh cuộc họp.

Theo dự thảo Kế hoạch, từ ngày 27 - 31/5/2022 diễn ra các hoạt động chính như: Hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá; tổ chức Chương trình du lịch trải nghiệm sinh thái và vùng bí xanh thơm Ba Bể; tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022; tổ chức Ngày hội nông sản OCOP…

Chương trình du lịch trải nghiệm sinh thái và vùng bí xanh thơm Ba Bể dự kiến tổ chức vào ngày 28/5/2022, với các nội dung chính như: Tham quan mô hình liên kết trồng bí xanh thơm tại thôn Bản Váng, xã Địa Linh; trải nghiệm du lịch sinh thái tại thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương.

Chương trình Ngày hội nông sản OCOP dự kiến diễn ra từ ngày 27 - 31/5 tại tiểu khu 1, thị trấn Chợ Rã (Ba Bể), quy mô dự kiến 50 gian hàng. Trong đó có 12 gian hàng của các tỉnh, thành phố; 32 gian hàng của các huyện, thành phố trong tỉnh trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, tiềm năng của các tỉnh, thành phố và tỉnh Bắc Kạn; 06 gian hàng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ xúc tiến thương mại trên nền tảng số, quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin về du lịch (do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chủ trì).

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và huyện Ba Bể đã phản ánh về công tác chuẩn bị và đóng góp ý kiến bổ sung, điều chỉnh một số nội dung gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị nhằm đảm bảo triển khai kế hoạch hiệu quả, thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đề nghị Sở Công thương khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trình tỉnh ban hành, trong đó xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các ngành, đơn vị. Huyện Ba Bể khẩn trương gửi tỉnh Phương án chuẩn bị; phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác chuẩn bị các phương án và quá trình triển khai nhằm đảm bảo các hoạt động diễn ra hấp dẫn, thu hút khách tham quan, vừa đảm bảo môi trường, tạo ấn tượng tốt cho du khách.

Viettel Bắc Kạn, Bưu điện tỉnh… xem xét, bố trí gian hàng và kết nối, giới thiệu tiêu thụ các sản phẩm trên nền tảng số cũng như các sàn thương mại điện tử của đơn vị, góp phần quảng bá sâu rộng về sản phẩm bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP, trải nghiệm du lịch sinh thái của tỉnh./.

Anh Thúy

Xem thêm