Họp bàn giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Chiều 20/7, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn họp bàn giải pháp khắc phục, nâng cao Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021.

Các đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

Họp bàn giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.

Theo kết quả công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2020 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Chỉ số PAR INDEX năm 2020 tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố, giảm 04 bậc so với năm 2019; Chỉ số SIPAS xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố, tăng 15 bậc so với năm 2019.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo giải trình những tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp để khắc phục các chỉ số PAR INDEX, SIPAS năm 2020, các đại biểu thảo luận, làm rõ lý do bị trừ điểm các tiêu chí thành phần; trách nhiệm của những đơn vị liên quan đến lĩnh vực bị giảm bậc; thảo luận, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh; tham gia góp ý Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành phụ trách thực hiện cải thiện các chỉ số thành phần; tham mưu định hướng sớm về những sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC. Các ngành, đơn vị quyết liệt hơn nữa trong rà soát TTHC; tích cực, chủ động trong phối hợp giải quyết TTHC.

Họp bàn giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính ảnh 2
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nguyễn Long Hải phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nguyễn Long Hải đề nghị các sở, ngành phải đồng lòng, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao chỉ số PAR INDEX và chỉ số SIPAS năm 2021. Quan tâm nguồn nhân lực thực hiện trong các lĩnh vực trực tiếp liên quan CCHC, nhất là trong cải cách TTHC, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

Đối với Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nguyễn Long Hải tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp; giao cơ quan soạn thảo tổng hợp, khẩn trương hoàn thiện để Chương trình hành động sớm được ban hành./.

Văn Lạ - Việt Bắc

Xem thêm