Họp Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh

Ngày 15/6, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh (phiên họp lần 2). Các đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Hội nghị đã nghe các báo cáo đánh giá kết quả hoạt động quý II của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; báo cáo chuyên đề hiện trạng xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng dữ liệu số trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, hiện nay hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh đã được chuẩn hoá và cài đặt kết nối đến hệ thống giám sát của Cục Bưu điện Trung ương theo quy định; đã có 21 cơ quan, địa phương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi cơ quan, địa phương quản lý. Triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có mạng internet và hệ thống mạng nội bộ (LAN); 100% cán bộ, công chức tại cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã được trang bị máy tính làm việc. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh được mở rộng đến 108 xã, phường, thị trấn, đảm bảo kết nối thông suốt. Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đáp ứng yêu cầu sử dụng hiện nay của các hệ thống dịch vụ và ứng dụng của tỉnh. 07 huyện, thành phố và 11 sở, ban, ngành gửi danh sách đề xuất sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất tập trung một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch, quy chế liên quan đến thúc đẩy triển khai hiệu quả hoạt động chuyển đổi số; tập trung triển khai thực hiện việc hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu; nâng cao chất lượng cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; chủ động xây dựng, hình thành hệ thống dữ liệu số do đơn vị quản lý để chia sẻ, tích hợp phục vụ tốt chuyển đổi số cả 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình đề nghị tiếp tục hoàn chỉnh văn bản để chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đảm bảo tiến độ; các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục rà soát thủ tục hành chính; thực hiện số hóa dữ liệu ngành, địa phương; nâng cấp dịch vụ công ở mức độ 4; sớm có giải pháp kết nối dữ liệu; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan triển khai hiệu quả Đề án 06; khẩn trương ban hành kế hoạch chuyển đổi số ở lĩnh vực ngành, đơn vị. Đồng thời quan tâm hướng dẫn người dân, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, định hướng giao dịch trên sàn thương mại điện tử; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công mức độ 4...

Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham mưu đôn đốc, tuyên truyền, xây dựng tài liệu, tập huấn, hướng dẫn kịp thời nội dung về chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến... Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đề ra những giải pháp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số đáp ứng mục tiêu, lộ trình đề ra./.

Anh Thúy

Xem thêm