Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 24/01, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp thống nhất một số nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ IV, năm 2024.
Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024 chủ trì cuộc họp.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024 nhằm tổng kết đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2024. Khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024; dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội; Quyết định thành lập Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức; Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội và các nội dung khác có liên quan.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia tại cuộc họp; khẩn trương rà soát hoàn thiện các dự thảo văn bản để trình ban hành; hoàn thiện, trình ban hành thông báo phân công nhiệm vụ cho các cơ quan thành viên trên cơ sở ý kiến tham gia tại cuộc họp. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024./.

Xem thêm