Hơn 77.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng du lịch Ba Bể

Du lịch hồ Ba Bể cơ bản được phục hồi, lượng khách đến tham quan trải nghiệm tăng, huyện Ba Bể đã tổ chức nhiều chương trình kích cầu, quảng bá du lịch trong năm 2022. 

Lượng khách đến tham quan du lịch Ba Bể tăng nhanh sau dịch, du lịch cộng đồng, du lịch trả nghiệm đang phát triển đây là
Lượng khách đến tham quan Ba Bể tăng nhanh sau dịch.

Theo thống kê của Ban Quản lý Khu du lịch Ba Bể, tổng lượt khách từ ngày 15/12/2021 đến hết 30/11/2022 là 77.850 lượt người (trong đó, thu phí 73.262 lượt, miễn giảm cho gần 20.000 lượt người cao tuổi và đối tượng được miễn giảm theo quy định)./.

Trần Tuyến

Xem thêm