Hơn 74 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh tựu trường

Hơn 74 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh tựu trường ảnh 1
 

Xem thêm