Hơn 2.400 học sinh Pác Nặm được hỗ trợ theo Nghị quyết 54 của Hội đồng Nhân dân tỉnh

Học kỳ I, năm học 2022 - 2023, huyện Pác Nặm có 2.492 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND với tổng số tiền trên 543 triệu đồng.

Một tiết học của cô và trò trường PTDT bán trú Tiều học - THCS Nhạn Môn
Một tiết học của cô và trò Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Nhạn Môn.

Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định cụ thể thực hiện một số nội dung Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ của địa phương đối với các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh, như: Hỗ trợ thuê khoán người nuôi dưỡng; hỗ trợ cán bộ giáo viên, nhân viên quản lý học sinh ở bán trú trong trường ngoài giờ lên lớp; học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; hỗ trợ tiền điện; hỗ trợ kinh phí mua sắm, bổ sung dụng cụ nhà bếp, nhà ăn tập thể thiết yếu phục vụ học sinh ở bán trú trong trường…

Theo đó, huyện Pác Nặm có các đơn vị trường học tổ chức ăn bán trú được hưởng chính sách, gồm: Trường PTDT bán trú THCS Cao Tân; Cổ Linh; Nghiên Loan; Xuân La; Bằng Thành. Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Nhạn Môn; An Thắng; Trường Tiểu học Công Bằng; Trường Tiểu học Bằng Thành 2.

Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú đã góp phần tạo điều kiện cho các em học sinh trên địa bàn huyện giảm bớt phần nào khó khăn về điều kiện kinh tế, qua đó khuyến khích các em tới trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, duy trì kết quả phổ cập, nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm