Tài chính - Ngân hàng:

Hơn 140 hộ được vay vốn theo Nghị định 28 của Chính phủ

Sau hơn 1 tháng tổ chức cho vay theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, toàn tỉnh đã có 144 hộ được vay vốn với tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng.

Hơn 140 hộ được vay vốn theo Nghị định 28 của Chính phủ ảnh 1
Người dân làm thủ tục vay vốn theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bạch Thông.  

Thực hiện Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 - 2025, năm 2022, tỉnh Bắc Kạn được phân chỉ tiêu thực hiện với số tiền 34 tỷ đồng. Ngay sau khi được phân bổ vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện.

Từ ngày 09/11 đến hết ngày 12/12, các Phòng giao dịch NHCSXH trên địa bàn đã tổ chức giải ngân được hơn 6,8 tỷ đồng. Trong tổng số 144 hộ được vay, có 118 hộ vay vốn hỗ trợ nhà ở, 23 hộ vay vốn hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề và 03 hộ vay vốn hỗ trợ đất ở.

Bám sát chỉ tiêu được giao, các Phòng giao dịch NHCSXH tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để rà soát, tổng hợp và phê duyệt danh sách các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, tập trung nhân lực phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất kế hoạch được giao./.

Hoàng Vũ

Xem thêm