Hơn 12,6 tỷ đồng đầu tư trồng rừng thay thế

Từ năm 2014 đến nay, tổng số tiền đã thu của các công trình/dự án chuyển đổi mục đích rừng sang mục đích khác được hơn 12,6 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên, toàn tỉnh đã trồng được 65ha rừng thay thế.

Từ năm 2014 đến nay, tổng số tiền đã thu của các công trình/dự án chuyển đổi mục đích rừng sang mục đích khác được hơn 12,6 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên, toàn tỉnh đã trồng được 65ha rừng thay thế.

Giao cây giống cho người dân trồng rừng ở huyện Na Rì
Giao cây giống cho người dân trồng rừng tại huyện Na Rì.


Trong đó, trồng 30ha cây thông mã vĩ và cây keo tai tượng Úc tại khu Đèo Gió, xã Vân Tùng (Ngân Sơn) và khu Đồn Đèn, xã Khang Ninh (Ba Bể). Riêng năm 2020, Ban quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Ngân Sơn đảm nhiệm trồng 20ha; Ban quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Bắc Kạn đảm nhận trồng 15ha.

Kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2021 là 72ha (Ba Bể trồng 12ha, thành phố Bắc Kạn trồng 20ha, Na Rì trồng 30ha, Ngân Sơn trồng 10ha), tổng kinh phí thực hiện hơn 5,5 tỷ đồng./.
 

P - Q

Xem thêm