Hơn 10 tấn nông sản tiêu thụ trên sàn Postmart, Voso

Trong năm, các doanh nghiệp bưu chính phối hợp với  Sở Công thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tập huấn, hướng dẫn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, xây dựng, vận hành và bán hàng trên sàn thương mại điện tử cho 198 hộ sản xuất nông nghiệp.

Với sự vào cuộc của các cấp, ngành và các đơn vị liên quan, 131 sản phẩm OCOP của tỉnh được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn, Voso.vn để kết nối, quảng bá, giao dịch mua, bán, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Trong đó có hơn 10,6 tấn cam, quýt, dưa lưới… của các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ tiêu thụ thành công trên sàn Postmart.vn, Voso.vn.

Sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn được giới thiệu trên sàn thương mại điện tử Voso.vn- Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.
Sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn được giới thiệu trên sàn thương mại điện tử Voso.vn- Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

Để hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công thương đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Bắc Kạn tổ chức tập huấn, hướng dẫn, xây dựng các gian hàng trên sàn thương mại điện tử Voso.vn- Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, Postmart.vn- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Đồng thời phối hợp tổ chức truyền thông, quảng bá và tiêu thụ trên 14 tấn cam, quýt qua các kênh của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel vào thị trường các tỉnh Cao Bằng, Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang…/.

Anh Thúy

Xem thêm