Hội thảo Ứng dụng công nghệ GIS online xây dựng hệ thống thông tin cơ bản tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

Ngày 19/7, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT)- đơn vị chủ trì thực hiện Dự án tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ GIS online xây dựng hệ thống thông tin cơ bản tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn”.

Hội thảo khoa học cấp tỉnh về Ứng dụng công nghệ GIS online xây dựng hệ thống thông tin cơ bản tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn.
Hội thảo khoa học cấp tỉnh về Ứng dụng công nghệ GIS online xây dựng hệ thống thông tin cơ bản tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn.

Từ tháng 2/2021, Trung tâm CNTT&TT tỉnh Bắc Kạn đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Địa tin học thực hiện Dự án “Ứng dụng công nghệ GIS online xây dựng hệ thống tin cơ bản tích hợp trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn”. Sau 18 tháng thực hiện, đến nay Dự án đã cơ bản hoàn thành điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, số liệu có liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin cơ bản tỉnh, phục vụ nội dung Dự án; xây dựng các module phần mềm để hiển thị, quản lý các lớp dữ liệu bản đồ, thông tin cơ bản của tỉnh...

Tại hội thảo, đại diện đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp thực hiện Dự án đã trình bày các tham luận về “Vấn đề cung cấp thông tin cơ bản của tỉnh Bắc Kạn trên môi trường internet”; “Xây dựng hệ thống web GIS cung cấp thông tin cơ bản tỉnh Bắc Kạn”. Thảo luận về sự cần thiết có cơ chế cung cấp, cập nhật, kiểm soát thông tin; quy chế vận hành, phân quyền quản trị; kết nối liên thông giữa các trang web của tỉnh, kết nối dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu địa phương; việc tích hợp thông tin về thời tiết; thông tin hành chính cấp cơ sở; xem xét tích hợp thêm thông tin liên quan tài nguyên và môi trường như giá đất, quy hoạch sử dụng đất; rà soát, chỉnh sửa chính xác, đầy đủ các thuộc tính thông tin dữ liệu, hình ảnh…

Những ý kiến góp ý của các vị đại biểu tại Hội thảo sẽ được cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện sản phẩm để tổ chức nghiệm thu dự án, tiến tới cài đặt hệ thống webGIS tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới. Những kết quả của Dự án “Ứng dụng công nghệ GIS online xây dựng hệ thống tin cơ bản tích hợp trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn” sẽ góp phần xây dựng hệ thống thông tin cơ bản của tỉnh đồng bộ, liên kết, linh hoạt, phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp cũng như đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của người dân và doanh nghiệp./.

Anh Thúy

Xem thêm