Hội thảo ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn tại Bắc Kạn

Vừa qua (12/7), tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ nông nghiệp Thành Tây đã tổ chức Hội thảo ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn tại Bắc Kạn.

Vừa qua (12/7), tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ nông nghiệp Thành Tây đã tổ chức Hội thảo ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn tại Bắc Kạn.

Các đại biểu tham quan mô hình trồng rau trái vụ dưới mái che thấp.
Các đại biểu tham quan mô hình trồng rau trái vụ dưới vòm che thấp.

Sau khi đi tham quan khu sản xuất rau công nghệ cao tại hộ ông Lưu Bá Quyền - Tổ Phiêng My, hộ bà Nguyễn Thị Minh, tổ Tổng Lẻng, phường Huyền Tụng, nghe cơ quan chuyển giao công nghệ báo cáo kết quả thực hiện các mô hình. Từ năm 2017 đến nay đã xây dựng các mô hình, gồm: Mô hình trồng rau ăn quả (trồng dưa thơm và trồng cà chua quả nhỏ) theo hệ thống thủy canh bán tuần hoàn trong nhà lưới bán kiên cố cho thu nhập cao nhất đạt từ 900 triệu đến 1,3 tỷ đồng/ha/vụ. Mô hình trồng rau ăn lá (rau xà lách, cải ngọt, cải ngồng) trên giá thể hữu cơ trong nhà lưới đa năng đạt lần lượt 700, 600 và 300 triệu đồng/ha/vụ. Mô hình trồng rau ăn lá, rau ăn quả trên nền đất cho thu nhập 290 triệu đồng/vụ/ha. Mô hình trồng rau trái vụ dưới vòm che thấp đạt từ 120 - 270 triệu đồng/vụ/ha. Cho thu nhập thấp nhất là mô hình trồng rau ngoài đồng ruộng. Các sản phẩm sản xuất ra đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được các cơ quan chứng nhận.

Các đại biểu thảo luận đều cho rằng việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật nói chung và công nghệ cao nói riêng vào sản xuất rau đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với các loại cây trồng khác. Các mô hình đã giúp người dân từng bước tiếp cận với các công nghệ sản xuất hiện đại. Đây là các mô hình cần được chính quyền các địa phương có kế hoạch, định hướng để chỉ đạo người dân nhân rộng có như vậy mới hướng tới nền sản xuất nông nghiệp bền vững, sạch, an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bích Ngọc
 

Xem thêm