Hội thảo tổng kết chương trình hợp tác giữa ChildFund Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2022, định hướng đến năm 2025

Chiều 06/7, UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với ChildFund Việt Nam tại Bắc Kạn tổ chức hội thảo tổng kết chương trình hợp tác giữa ChildFund Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2022, định hướng đến năm 2025. Tham dự hội thảo, về phía lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; phía ChildFund có bà Nguyễn Thị Bích Liên- Giám đốc Quốc gia, Văn phòng ChildFund tại Việt Nam.

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND đánh giá cao những kết quả đạt được từ những chương trình, dự án của Childfund tại Bắc Kạn
Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND đánh giá cao những kết quả đạt được từ những chương trình, dự án của ChildFund tại Bắc Kạn.

Hội thảo đã tóm tắt điểm qua những chương trình, kết quả đạt được của các dự án ChildFund trong giai đoạn thực hiện năm tài chính 2016-2022, các dự án đến năm 2025; chia sẻ thành tựu, những câu chuyện điển hình của Ban Quản lý dự án các huyện (Ngân Sơn và Na Rì, TP. Bắc Kạn); chia sẻ định hướng của ChildFund đến 2025. Theo đó, thực hiện các chương trình, dự án giai đoạn 2016-2022, với 5 chương trình, 21 dự án với tổng số tiền 3,7 triệu USD cho trên 68.970 người hưởng lợi trực tiếp. Các chương trình, dự án của ChildFund thực hiện đã góp phần không nhỏ trong công tác xoá đói, giảm nghèo của địa phương, cụ thể như: Hạ tầng nước sạch và VSMT; cơ sở hạ tầng trong trường học; cơ sở hạ tầng và sinh kế của cộng đồng được cải thiện; nhận thức hành vi và bảo vệ trẻ em của cộng đồng; khả năng nhận diện các nguy cơ xâm hại trẻ em được nâng lên…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các chương trình, dự án ChildFund Việt Nam tại Bắc Kạn, thông qua các chương trình, dự án, những mô hình được triển khai trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa rất lớn trong cộng đồng, xã hội, đặc biệt là các địa phương trong vùng dự án. Cảm ơn sự đóng góp của tổ chức ChildFund Việt Nam tại Bắc Kạn đã hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới tổ chức ChildFund tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh Bắc Kạn thực hiện các chương trình, dự án mà ChildFund định hướng triển khai trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2025.

Hội thảo nhằm mục đích đánh giá những đóng góp của các dự án ChildFund tại Bắc Kạn; định hướng tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa ChildFund tại Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành, địa phương tại Bắc Kạn trong những năm tiếp theo…/.

Tùng Vân

Xem thêm