Hội thảo Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách và sửa đổi Luật BHYT

BHXH Việt Nam vừa phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức Hội thảo “Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách và sửa đổi Luật BHYT”. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn và Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam ông Kidong Park đồng chủ trì.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết: Trong 30 năm triển khai thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, độ bao phủ tăng dần qua các năm và bảo đảm mục tiêu bao phủ toàn dân, quỹ BHYT đã góp phần thay thế hiệu quả cơ chế tài chính về y tế. Nếu như các năm 2009; 2015, độ bao phủ BHYT lần lượt đạt 57% và 74,7% dân số, thì đến năm 2021 độ bao phủ đã đạt 91% dân số. Đây là một trong những thành tựu có sự đóng góp không nhỏ của ngành BHXH Việt Nam.

Việc bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) cho người có thẻ BHYT đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Hằng năm, có hơn 100 triệu lượt người KCB BHYT được đảm bảo quyền lợi. Năm 2020, 2021 do tác động của dịch Covid-19, quỹ BHYT đã cùng ngân sách nhà nước (NSNN) góp phần không nhỏ trong công tác khắc phục hậu quả và phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, theo Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, việc thực hiện chính sách BHYT tại Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức như: Độ bao phủ tuy rộng nhưng phát triển còn thiếu tính bền vững; mức đóng BHYT xét về tỷ lệ/thu nhập là cao, tuy nhiên vẫn còn khá thấp so với yêu cầu thực tiễn, trong khi quyền lợi liên tục được mở rộng, nâng cao cho người bệnh; chưa bảo đảm sự hài hòa cân đối giữa năng lực của các cơ sở KCB, vẫn còn nhiều người đi KCB ở bên ngoài;…. Phát sinh từ thực tiễn cho thấy còn nhiều bất cập từ luật BHYT. Vì vậy phải có sửa đổi, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế này.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã cùng đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT và vai trò của cơ quan quản lý quỹ trong việc tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách BHYT; những nội dung dự kiến sửa đổi Luật BHYT; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về vai trò, mô hình hoạt động, quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý quỹ BHYT; mô hình hoạt động của cơ quan giám định BHYT, kinh nghiệm tổ chức hoạt động giám định BHYT và khuyến nghị cho Việt Nam…/.

Việt Bắc – Kim Hoàn

Xem thêm